Kviečiame į susitikimą su kraštiete prof. dr. Grasilda Blažiene

2018-04-09

Kviečiame į susitikimą su kraštiete prof. dr. Grasilda Blažiene

Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje tęsiamas renginių ciklas „Mūsų krašto šviesuoliai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. 2018 m. balandžio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į susitikimą su humanitarinių mokslų daktare, Lietuvos edukologijos universiteto profesore, akademike, Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos pirmininke, Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vadove GRASILDA BLAŽIENE.

G. Blažienė, gimusi 1949 m. Viekšniuose, Mažeikių r., 1967 m. baigė Viekšnių vidurinę mokyklą, 1975 m. – Vilniaus valstybinio universiteto Filologijos fakultetą (įgijo filologijos ir vokiečių kalbos dėstytojos specialybę), 1977–1982 m. studijavo baltų kalbas Vilniaus valstybinio universiteto aspirantūroje. 1993 m. įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Kėlė kvalifikaciją Erfurto pedagoginiame institute, Leipcigo universitete, Miuncheno Johano Volfgango Gėtės institute (Vokietija), Getingeno universiteto kalbotyros seminare (Vokietija). Stažavosi Berlyno valstybiniame slaptajame archyve „Prūsijos kultūros paveldas“, Prahos, Halės archyvuose. 2001 m. suteiktas docento vardas, 2007 m. – profesoriaus, nuo 2014 m. – Lietuvos mokslų akademijos tikrojo nario vardas.

Grasilda Blažienė yra Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros profesorė, Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams, šio instituto Vardyno skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalo „Acta Linguistica Lithuanica“ vyriausioji redaktorė. Jos mokslinių interesų sritys – prūsų kalbos tyrinėjimas, lyginamoji kalbotyra, kalbotyros istorija, šiuolaikinės kalbotyros kryptys ir metodai, Mažosios Lietuvos kultūros istorija, vertimo teorija ir praktika. Drauge su solidžių mokslininkų komanda rengia ir leidžia pasauliui apie Lietuvą, lietuvių kilmę bei seniausią Europos kalbą pasakojančias knygas, skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose.