Bibliotekos struktūra

2012-06-05

Administracija
Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje yra abonementas, periodinių leidinių, meno ir muzikos skaityklos, viešosios interneto prieigos taškas, aklųjų žmonių aptarnavimo punktas, knygų saugykla

Informacijos ir kraštotyros skyrius
Vaikų literatūros skyrius
Fondų organizavimo skyrius
Ūkio skyrius

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūra (pdf. 235 KB)