Susitikimas su knygos „Žemaičių kalba ir rašyba“ autoriumi Juozu Pabrėža

2018-12-03

Knygos „Žemaičių kalba ir rašyba“ pristatymas Židikuose

Lapkričio 29 dieną Židikų miestelio kultūros centro salėje kalbininkas, docentas humanitarinių mokslų daktaras Juozas Pabrėža židikiškiams pristatė savo knygą „Žemaičių kalba ir rašyba“.

Knygos pristatyme dalyvavo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai ir mokytojai bei miestelio gyventojai. Mažeikių rajono viešosios bibliotekos Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė trumpai pristatė J. Pabrėžą. Kalbininkas yra paskelbęs per 30 mokslinių straipsnių žurnaluose „Kalbotyra“ ir „Baltistica“, jis yra knygelių „Žemaičių rašybos patarimai“, „Žemaičių rašyba“, vadovėlio studentams „Lietuvių kalba“ dialektologijos skyriaus autorius, nemažai prisidėjo prie žemaičių kalbos rašybos norminimo, yra sukaupęs daug įvairių tarmių kalbinės medžiagos. Nuo 1979 m. mokslininkas vadovavo 27 studentų dialektologijos ekspedicijoms.

Svečias pasakojo apie knygos „Žemaičių kalba ir rašyba“ atsiradimo aplinkybes, paaiškino žemaičių vardo kilmę, apžvelgė žemaičių kultūrinį judėjimą, svarbiausius žemaičių tapatybės momentus. „Darau išvadą, kad pats svarbiausias žemaičių tradicinės kultūros ženklas yra žemaičių kalba“, – sakė J. Pabrėža. Pats bū­da­mas že­mai­tis, mokslininkas teigia, jog že­mai­čiams vie­nas iš pa­ma­ti­nių skir­tin­gu­mo ak­me­nų yra „gy­va ir sa­vi­ta že­mai­čių kal­ba, jos nuo­sta­biau­sios tar­mės ir dau­gy­bė spal­vin­gų šnek­tų šnek­te­lių“. Au­to­rius ti­ki­si, kad ši mo­nog­ra­fi­ja pa­dės sau­go­ti že­mai­čių kal­bos sa­vas­tį, įpras­min­ti ir pa­ryš­kin­ti jos uni­ka­lu­mą.

Norintiems plačiau sužinoti apie žemaičių kalbą Juozas Pabrėža rekomendavo įsigyti ir perskaityti jo parašytą knygą.

Mažeikių rajono viešosios bibliotekos

Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė

Benita Vaizgėlienė

Paveiksliukas