Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime

2018-08-10

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras įgyvendina projektą „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime (2018)“

2018 m. rugpjūčio 18 d., šeštadienį, 12 val. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bus atidaryta tapybos ir tekstilės darbų paroda „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“. Parodą rengia Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras.

Kurtieji yra gana uždara kalbinė ir kultūrinė bendruomenė. Kurtumas riboja informacijos prieinamumą ir bendravimo galimybes, kurtiems asmenims daug sunkiau „siųsti“ pasauliui informaciją apie save, kadangi kurčiųjų gimtoji kalba yra gestų kalba, kurią moka nedaugelis. Lietuvių gestų kalbą (LGK) vartoja apie 6000 asmenų – turinčių klausos sutrikimą ir girdinčiųjų (pvz., gimusių kurčiųjų šeimose).

Atkūrus Nepriklausomybę, kurtieji įgijo galimybę studijuoti aukštosiose mokyklose, keletas baigė Vilniaus dailės akademiją arba tebestudijuoja. Vizualinis menas yra kurtiesiems artimiausia meno sritis, jie dažniausiai pasirenka tapybos, grafikos, keramikos, tekstilės, restauravimo sritis.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras stengiasi supažindinti plačiąją visuomenę su kurčiųjų pasiekimais, tam skirtas ir projektas „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“, kuris pristato kurčių dailininkų tapybos ir tekstilės darbus. 2016–2017 m. buvo surengtos kurčių dailininkų parodos Ukmergės, Panevėžio, Ignalinos, Zarasų Alytaus, Kėdainių, Klaipėdos, Anykščių, Druskininkų ir Utenos bibliotekose. 2018 m. numatomos parodos Jurbarko, Mažeikių, Šalčininkų, Vilniaus, Kauno miesto bibliotekose.

Šio projekto įgyvendinimas suteiks galimybę plačiajai visuomenei, taip pat ir kurčiųjų bendruomenei, susipažinti su kurčiųjų kultūra ir meno istorija, pabendrauti su kurčiais dailininkais.

Parodos „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“ atidarymas Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks 2018 m. rugpjūčio 18 d. (šeštadienį), 12 val. Parodos atidarymo metu bus trumpai pristatyta kurčiųjų meno istorija, parodoje dalyvaujantys dailininkai papasakos apie save, bus galima užduoti klausimų, pabendrauti. Parodos atidaryme dalyvaus gestų kalbos vertėjas. Kurčiųjų dailininkų darbai Mažeikių viešojoje bibliotekoje bus eksponuojami iki rugpjūčio 28 d.

Maloniai kviečiame apsilankyti!

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Projektą įgyvendina                                                                                                   

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras