„Žmogus ateina į šį pasaulį tam, kad Žmogumi taptų“ (Vydūnas)

2018-04-16

Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro publicistinis spektaklis „Amžinas ilgesys”

2018 m. balandžio 12 d. Mažeikiuose paminėtos filosofo, rašytojo, kultūros veikėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-osios gimimo metinės. Renginiai vyko Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje ir Viešojoje bibliotekoje. Juose dalyvavo žymiausi Vydūno kūrybos tyrinėtojai ir populiarintojai: humanitarinių mokslų daktarė, profesorė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė ir filosofas, literatūrologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas, knygų apie Vydūną autorius, humanitarinių mokslų daktaras Vaclovas Bagdonavičius.

Viešojoje bibliotekoje vykusį vakarą „Žmogus ateina į šį pasaulį tam, kad Žmogumi taptų“ pradėjo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro aktoriai, suvaidinę publicistinį spektaklį „Amžinas ilgesys” (režisierius Martynas Januška). Vydūno ir jo filosofinėms bei  patriotinėms pažiūroms artimų Lietuvai nusipelniusių  moterų (Martos Raišukytės, Onos Jagomastaitės, Jadvygos Tūbelienės, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės, Sofijos Smetonienės, Šatrijos Raganos) publicistiniais tekstais ir portretais paremtame spektaklyje kalbama apie būties prasmę ir dvasinio gyvenimo vertę Žmogaus, Lietuvos ir Žmonijos gyvenimui, skamba gyvai atliekamos Vydūno dramaturgijoje naudotos  lietuvių liaudies dainos „Oi tu rūta, rūta” fragmentas.

Daugiau kaip dešimties knygų apie Vydūno kūrybinį palikimą ir jo reikšmę autorius filosofas Vaclovas Bagdonavičius renginyje pristatė dar vieną kartu su Aušra Martišiūte-Linartiene parengtą didžiulės apimties darbą – monografiją „Vydūnas“, kurią 2017 m. išleido Mokslo ir enciklopedijų leidykla. „Knygos misija – kad Vydūnas sugrįžtų pas mus, kad mes geriau jį pažintume ir eitume dvasinio šviesėjimo keliu“, – sakė knygos autorius. Profesorė Aušra Martišiūtė-Linartienė kalbėjo apie Vydūno indėlį į Lietuvos kultūrą, jo kūrybiškumą, komentuodama rodomas skaidres, pasakojo šio žmogaus-legendos gyvenimo faktus.

Vienas iš balandžio mėnesį rajone vykusių kultūros renginių, skirtų Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti, buvo ir moksleivių eseistikos, prozos ir poezijos konkursas „Žmogus ateina į šį pasaulį tam, kad Žmogumi taptų“, kurį organizavo Mažeikių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis ir Merkelio Račkausko gimnazija. Šio konkurso koordinatorė gimnazijos mokytoja Laima Skabickienė sakė, kad konkurse dalyvavo Gabijos ir Merkelio Račkausko gimnazijų bei Kalnėnų pagrindinės mokyklos moksleiviai. Sulaukta įdomių darbų, kuriuose interpretuojama ir vertinama XX a. filosofo, rašytojo, mokytojo, publicisto gyvenimas ir jo kūrybinis palikimas. „Buvo įdomu skaityti jaunų žmonių mintis, ką reiškia Vydūnas šiuolaikiniam jaunimui. Tai buvo tarsi pabandymai „pasistiebti iki Vydūno“, – kalbėjo mokytoja.

Renginyje dalyvavę mažeikiškiai turėjo galimybę įsigyti naująją knygą apie Vydūną su jos autorių autografais. Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vaclovas Bagdonavičius padovanojo bibliotekai šios draugijos leidinių, o prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleistų knygų. Nuoširdžiai dėkojame svečiams už dovanas, o mokytojui Martynui Januškai – už iniciatyvą prasmingai paminėti Mažeikiuose Vydūno metus.

Dangira Undžienė,

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukos Janinos Dambrauskaitės, D. Undžienės

Paveiksliukas