Palnosų bibliotekoje paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

2018-03-13

Bibliotekos skaitytoja Birutė Marčiauskienė dalinasi 1990 metų įvykių prisiminimais

Kovo 9 dieną Palnosų bibliotekoje vyko popietė vaikams „Lietuviais esame mes gimę“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Bibliotekininkė Virginija Momgaudienė papasakojo istorinius 1989–1990-ųjų metų įvykius, kurie lėmė Kovo 11 dienos sprendimą. Šią dieną Atkuriamojo Seimo sesijoje priimtas svarbiausias konstitucinis dokumentas – aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, skelbiantis, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Akte istoriškai ir teisiškai pagrįstas Lietuvos valstybingumo tęstinumas, pabrėžiant, kad 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Lietuvos Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas.

Bibliotekos skaitytoja Birutė Marčiauskienė pasidalino 1990 metų įvykių prisiminimais, atsakė į gausius vaikų klausimus.

 

Virginija Momgaudienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Palnosų filialo vyresnioji bibliotekininkė

Paveiksliukas