Viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „Kryptis – Šiaurė“

2017-06-29

Prie parodos stendų

Birželio 27 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus parodos-konkurso „Kryptis – Šiaurė“ pristatymas. Parodą pristatė Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkė Rūta Stuopelienė ir parodos sumanytojas, kuratorius architektas Dalius Puzinas.

Paroda – konkursas „Kryptis – Šiaurė“ yra unikalus projektas. Ne tik todėl, kad neturi analogų ir yra pirmasis toks Šiaurės Lietuvoje per 25 metus. Pa­ro­dos tiks­las – iš­kel­ti nau­jau­sias Šiau­rės Lie­tu­vos ar­chi­tek­tū­ros ten­den­ci­jas, per pen­ke­rius me­tus su­kur­tos ar­chi­tek­tū­ros ko­ky­bę. Parodoje pristatyti 2010–2015 metais Šiaurės Lietuvos architektų sukurti, realizuoti ir nerealizuoti projektai: visuomeniniai, administraciniai, komerciniai ir kitos paskirties pastatai, daugiabučiai bei individualūs gyvenamieji namai.  Svečiai pasidžiaugė, kad paroda parodė, jog Šiau­rės Lie­tu­vo­je esa­ma iš­skir­ti­nių pro­jek­tų, kurių autoriai verti paskatinimo, nes pristato tikrai kokybišką architektūrą, kaip labai svarbią Šiaurės Lietuvos regiono kultūros dalį. Pa­ro­dai pa­teik­tus dar­bus ver­ti­no tarp­tau­ti­nė žiu­ri, ku­rią su­da­rė žy­mūs ar­chi­tek­tai iš Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių. Vertinant buvo atsižvelgta į aiškią architektūrinę idėją, harmoningą objekto santykį su aplinka, adekvatų medžiagų panaudojimą, funkcionalumą, novatoriškumą, originalumą, objekto reikšmę miestui, vietovei, sprendimų profesionalumą, idėjų įgyvendinimo kokybę. Penkių geriausių darbų autoriai buvo apdovanoti specialiais simboliniais prizais  –  „Kryptis – Šiaurė“ skulptūrėlėmis ir architektūros pripažinimo skydais, kurie tvirtinami ant laimėto objekto sienos. Svečiai paminėjo, kad galime didžiuotis, jog tarp geriausiųjų ir Mažeikių muziejaus rekonstrukcijos projektas. Jo kūrėjai architektai A. Kiaunė, Š. Kiaunė, A. Lukšys, V. Butkus. Šį projektą galima vertinti ne tik kaip vieną geriausių Šiaurės Lietuvos architektų darbų, bet ir kaip vieną geriausių visoje Lietuvoje, kai panaudojant minimalias galimybes gaunamas maksimalus rezultatas.

Svečių paklausus, kaip jie įvertintų Mažeikių viešosios bibliotekos renovacijos projektą, pasakė, kad tai tikrai vertas dėmesio projektas, parodantis pastato išskirtinumą mieste.

Svečiai Viešajai bibliotekai padovanojo parodos katalogą, kuriame paliko savo autografus.

Su katalogu galite susipažinti čia http://architektaisiauliai.lt/wp-content/uploads/2016/07/Kryptis-Siaure-katalogas.pdf

Šią parodą per dvejus metus planuojama eksponuoti visose Šiaurės Lietuvos savivaldybėse.

Mažeikiš­kiai su pro­jek­tais ga­lės su­si­pa­žin­ti iki liepos 21 die­nos.

 

Irena Atkočaitienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja

Paveiksliukas