Varduva

2012-05-30

Sedos literatų klubas „Varduva“

Sedos literatų klubas „Varduva“ suburtas 1999 metais miestelio bibliotekininkių iniciatyva. Klubo pirmininke buvo pasiūlyta ir išrinkta Sedos bibliotekos vedėja Jovita Petrikienė. Besidomintys poezija ir rašantys buvo kviečiami į bendrą būrį. Klubui plėstis, augti ieškota kūrybingų sielų. Jų per metus klube susirinko 14 iš Sedos bei aplinkinių kaimų ir net rajonų. Vėliau atsirasdavo vienas kitas naujas kuriantis žmogus, kitas išvykdavo, tad kuriančio branduolio sudėtis šiek tiek svyruodavo.
Iš pradžių savo kūrybą paskaitydavo susirinkę į biblioteką, kur ir buvo pagrindinė susibūrimo vieta, po to savos eilės imtos skaityti bibliotekos organizuojamų renginių metu, įvairiose šventėse, kai kada ir bažnyčioje.
Klube yra pora žmonių ne tik kuriančių eiles, bet ir dainuojančių, kuriančių eilėms muziką. Tad renginiai paįvairinami ir gitaros stygų skambesiu, ir gyvais balsais.
2002 metais klubas išleido pirmąjį almanachą „Varduvos vingiuose“. 2010 metais išleistas almanachas „Mūsų sieloj mūsų mintys“.
Klubo nariai nuo pirmųjų įsikūrimo dienų aktyviai dalyvauja Sedos bibliotekos ar bendruomenės organizuojamuose renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose. Dalyvauta Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ knygų pristatymuose, Viekšnių ir Papilės literatų renginiuose. Kasmet dalyvaujama Mažeikių literatų klubo „Aura“ renginiuose, kuriuose  pristatoma šio krašto literatų kūryba.
Mūsų klubo literatų eilėraščiai spausdinti Plungės ir Mažeikių literatų almanachuose.
Klubo narė Irena Želvienė yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, tad jos eilėraščiai spausdinami Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos leidžiamose knygose.
Nuo 2010 metų Sedos literatų klubui „Varduva“ vadovauja Benediktas Spirgys.

Klubo nariai mielai dalyvauja ir įvairiose kitose veiklose. Klubo vadovas Benediktas Spirgys yra Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos Jaunųjų šaulių vadovas, dainuoja Mažeikių tremtinių chore „Atmintis“. Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijai „Menų šaltinis“ siuntė keletą eilėraščių, dalyvavo jų renginiuose Šiauliuose. Literatų klubo narė Edita Kleinauskienė dalyvauja ir Sedos kultūros centro teatro grupės „Vėdelčios“ vaidinimuose, bibliotekoje padeda rengti teminius vakarus ir popietes.

Kontaktai:
Sedos miestelio biblioteka, tel. (8 443) 46281
Benediktas Spirgys, tel. 8 610 61348

 

Informacija papildyta 2016-06-21

Paveiksliukas