Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai: Mykolas Biržiška, Donatas Malinauskas, Stanislovas Narutavičius. – Vilnius: Vaga, 2018. – 176 p.

Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai: Mykolas Biržiška, Donatas Malinauskas, Stanislovas Narutavičius

Šia knyga Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga įamžina atmintį 3 Nepriklausomybės Akto signatarų – bajorų, kurių dėka turime laisvą žodį, išlaisvintą dvasią ir galimybę tęsti jų pradėtą žygį, nuveikiant darbus, kuriančius išliekamąją vertę ateities kartoms.

Ona Voverienė. Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918–2018). Politinės asmenybės. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2018. – 342 p.

Ona Voverienė. Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918–2018). Politinės asmenybės

Autorė šioje knygoje lieka ištikima Lietuvos istorijos, iškilių asmenybių įamžinimui. Skaitytojams pristatomi Lietuvos Respublikos atkūrimo apyaušrio, prieškarinio, sovietinio laikotarpio autoritetai, žymiausieji Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo vadai, šiandieninės Nepriklausomos Lietuvos didieji.

Rasa Gudonavičienė, Aistė Dovalienė. Marketingo kanalai. – Kaunas: „Technologija“, 2017. – 99 p.

Rasa Gudonavičienė, Aistė Dovalienė. Marketingo kanalai

Mokomojoje knygoje aptariami marketingo kanalai, jo struktūrinių vienetų ar tarpininkų funkcijos ir klasifikacija, konfliktai, galintys iškilti tarp dalyvių. Taip pat nagrinėjama kanalo plėtra, atsakomi įvairūs kiti marketingo klausimai, aktualūs šiuolaikinėje rinkodaroje. Mokomoji knyga skirta tiems, kas domisi marketingu ar vadyba, studijuoja šią sritį ar joje dirba. Leidinys naudingas ir gamybos įmonių, formuojančių marketingo kanalą, atstovams.

Rūta Brazienė, Inga Mikutavičienė, Agnė Žalkauskaitė. Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje. – Kaunas: „Technologija“. – 211 p.

Rūta Brazienė, Inga Mikutavičienė, Agnė Žalkauskaitė. Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje

Mokslo studija „Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje“ iškelia socialiai atsakingos užimtumo politikos vykdymo stoką Lietuvoje. Atlikta 40–74 m. amžiaus vyrų ir moterų darbo užimtumo analizė Lietuvos darbo rinkoje leidžia atsakyti į probleminius diskriminacijos klausimus ir prisideda mūsų šalyje formuojant ir plėtojant efektyvią darbo rinkos politiką, kuri padėtų šiai socialiai pažeidžiamai gyventojų grupei integruotis į darbo rinką.

Leidinys naudingas mokslininkams, įvairių valstybinių institucijų specialistams, edukacijos procese dalyvaujantiems studentams, verslo atstovams ir ekspertams, kurių veikla ir interesai susiję su darbo rinkos problemomis, politika ir įgyvendinimo problemomis.

Artūras Balkevičius. Biudžeto rizikos valdymas. – Vilnius: Standartų spaustuvė, 2018. – 512 p.

Artūras Balkevičius. Biudžeto rizikos valdymas

Vadovėlis „Biudžeto rizikos valdymas“ skirtas finansų valdymą studijuojantiems studentams, viešojo ir privataus sektoriaus įmonių vadovams ir įmonių savininkams, siekiantiems suvokti įmonių ir organizacijų rizikos valdymo pagrindus.