Liucija Jagielienė. Vakaro laiškai mylimam žmogui: atsiminimų knyga – Kaunas: UAB „RV Projektas“, 2018. –144 p.

Liucija Jagielienė. Vakaro laiškai mylimam žmogui

Kraštietės Liucijos Jagielienės knyga yra skirta miškininkui, gamtos draugui Stasiui Jagielai atminti.

Justina Jonušaitė. Laiko potėpiai... – Kaišiadorys: „Printėja“, 2018. – 60 p.

Justina Jonušaitė. Laiko potėpiai...

Trečiojoje kraštietės Justinos Jonušaitės knygoje skaitytojas ras dainingų posmų, istorijų, patarimų iš papročių skrynelės, impulsų su šypsena. Knyga puošta autorės piešiniais.

Laimonas Inis. Paukščiai vėjyje. – Kaunas: Naujasis lankas, 2018. – 376 p.

Laimonas Inis. Paukščiai vėjyje

Novelių ir esė knyga. Įtaigiu žodžiu ir vaizdu autorius pasakoja apie sudėtingą garsių rašytojų, dailininkų, muzikų gyvenimą, atskleisdamas kūrėjų vidinį pasaulį, gilindamasis į nemarios dvasios erdvę, intensyvius išgyvenimus, gyvenimo prasmės problemas. Rašytojas taip pat atskleidžia savo parašytų knygų nežinomus puslapius. Kūriniams būdingas filosofinis susimąstymas ir žaismė, paradoksinės situacijos, nevengiama alegorijų, ironijos.

Už kalno kalnas: Žemaičių kūrybos almanachas. – Punskas: Aušra, 2018. – 215 p.

Už kalno kalnas: Žemaičių kūrybos almanachas

Almanachas „Už kalno kalnas“ – savita tarpukario nepriklausomos Lietuvos 1938 m. antologijos „Žemaičiai“ tąsa. Leidinys sudarytas, remiantis žemaitišku principu. Knyga subūrė iš Žemaitijos ir Klaipėdos krašto kilusius kūrėjus, rašančius bendrine lietuvių kalba, tačiau kartkartėmis tekstan įterpiančius sau brangių tarmybių žemaičių dvasiai palaikyti.

Dalė Rudienė. Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m. – Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2018. – 648 p.

Dalė Rudienė. Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m.

Pirmoji knyga iš serijos „Didžiosios tremtys“ yra skirta vienai didžiausių Lietuvos gyventojų tremčių – 1948 metų tremčiai į Buriatiją.  Daugiau kaip 4100 asmenų iš Panevėžio, Plungės, Pasvalio, Šiaulių, Telšių ir Pakruojo rajonų buvo ištremti į tolimą, svetimą kraštą sunkiems miško darbams. Net sunkiausiomis aplinkybėmis jie stengėsi neprarasti žmogiškojo orumo, tautinės tapatybės ir tikėjimo. Pačių tremtinių ar jų šeimos narių pateiktos žinios apie gyvenimo ir darbo sąlygas tremtyje, gyvenviečių aprašymai, kapinių planai, nuotraukos visapusiškai ir nuosekliai atskleidžia tremtinio būtį Buriatijoje. 

Knygos „Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m.“ pabaigoje publikuojami tremtinių sąrašai.