Kuršo aktai = Acta Curoniae / parengė, vertė ir komentavo Tomas Baranauskas. – Pasvalys: Pasvalio krašto muziejus; Joniškis: Žiemių pradas „Simkala“, 2017. – 163 p.

Kuršo aktai = Acta Curoniae

Leidinyje skelbiami svarbiausi su Kuršo nukariavimu ir jo dalybomis susiję 1230–1254 m. dokumentai originalo ir lietuvių kalba, o taip pat pateikiama glausta Kuršo nukariavimo XIII a. istorinė apžvalga, detalūs jo žemių žemėlapiai pagal 1253 m. dalybų aktus, išsamūs skelbiamų aktų geografiniai ir istoriniai komentarai. XIII a. Kuršo aktai yra unikalus baltų istorinės geografijos šaltinis, kuriam išsamumu neprilygsta jokios kitos baltų genties šaltiniai. Tai leidžia geriau pažinti XIII a. baltų žemių struktūrą ir teikia unikalių duomenų apie išnykusią kuršių kalbą.

Laimonas Inis. Gyvenimas su plunksna ir knyga: bibliografinis sąvadas. II. – Kaunas: Naujasis lankas, 2018. – 48 p.

Laimonas Inis. Gyvenimas su plunksna ir knyga: bibliografinis sąvadas. II

Rašytojo, kraštiečio Laimono Inio knygų, svarbesnių publikacijų periodikoje 2008–2017 m. bibliografijos sąvadas. Iliustruota faksimilėmis, nuotraukomis ir piešiniais.

Žemaitē / Žemaičiai: Žemaitiu gruožėnės literatūras antuoluogėjė. – Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2018. – 556 p.

Žemaitē / Žemaičiai: Žemaitiu gruožėnės literatūras antuoluogėjė

Antologijoje – žemaitiškai rašiusių 1935–1945 m. veikusio Žemaičių rašytojų sambūrio narių, kurie 1938 m. Kaune išleido savo kūrinių rinktinę „Žemaičiai“, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės žemaitiškai parašyti tekstai bei Lietuvos atgimimo metais žemaičių kalba pradėjusių kurti ir šią tradiciją iki šiol tęsiančių autorių kūryba.

Alma Krapauskienė. Tirkšliai – mano gyvenimas. – Kaišiadorys: „Printėja“, 2018. – 69 p.

Alma Krapauskienė. Tirkšliai – mano gyvenimas

Autorė šią knygą paskyrė Tirkšlių miesteliui, kur jos pragyventa didžioji gyvenimo dalis. Iliustruota A. Krapauskienės piešiniais, kurie simbolizuoja aplankytas vietas, kelionių prisiminimus.

Vladas Daukantas. Dvasingos partnerystės pagrindai. – Kaišiadorys: „Printėja“, 2018. – 75 p.

Vladas Daukantas. Dvasingos partnerystės pagrindai

Tai išsami apmąstymų ir patarimų knyga, padedanti suvokti pašaukimą į laimingą gyvenimą.