Sauka Leonardas. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje

Sauka Leonardas. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje. – Vilnius: UAB „Petro ofsetas“,  2016. – 622 p.

Solidžiame akademiko profesoriaus Leonardo Saukos veikale „Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje“ folkloristo žvilgsiu pirmą kartą apžvelgiamas pastarasis tautosakos mokslo šimtmetis. Aptariamos dvidešimt šešios jau anapilin išėjusios personalijos, turėjusios didžiausią įtaka tautosakos mokslo formavimuisi, raidai, lietuvių tautosakos šaltinių kaupimo, sisteminimo, leidimo ir populiarinimo istorijai.

Knyga bus įdomi įvairių sričių tyrėjams, pedagogams, plačiajai visuomenei. Ji patraukia ne tik medžiagos gausa ir įvairumu, bet ir dideliu tikėjimu folkloristikos reikšmingumu.

Autorius Sauka Leonardas.
Pavadinimas Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje